Päivä: 23.4.2019

PEREHDYTYS IMPIVAARAAN

Sunnuntaina 28.4.2019 klo 12 järjestetään Impivaarassa perehdytys. Siinä näytetään uusille jäsenille, miten Impparissa toimitaan.
Samalla on mahdollista lunastaa avain Imppariin. Ilman avainta ei ole mahdollista käydä itsenäisesti Impparissa ampumassa. Siellä ei nimittäin ole valvojaa avaamassa ja sulkemassa ovia. Askolta saa tuolloin sunnuntainta 50 euron käteismaksua (pantti) vastaan avaimen ja varashälyttimen koodin.
Avaimen voi saada toisellakin kertaa, siitä erikseen Askon kanssa sopimalla. Askon yhteystiedot Arcuksen nettisivulta kohdasta yhteystietoja.