MUUTOS HARJOITUSVUOROON KE 28.9.

Harjoitusvuoro alkaa klo 19.